Een klas vol ArcadeOuders   27-02-2019

In de week van 18 tot en met 22 maart 2019 doet Onderwijsstichting Arcade mee aan de Week van het Openbaar Onderwijs. We willen ouders van onze kinderen en andere belangstellenden in het Openbaar Onderwijs graag uitnodigen om zelf te komen ervaren wat kinderen op een school van Arcade gedurende een schooldag, leren en ervaren.

Uitnodiging   Een Klas vol ArcadeOuders.

Week van het Openbaar Onderwijs
(18 tot en met 22 maart 2019)

Een Klas Vol Ouders
Gedurende een schooldag kunt u, samen met andere ouders ervaren hoe het is, om anno 2019 weer op de basisschool te zitten. Een hele dag gaat u zich bezighouden met vakken, waar kinderen van Arcade ook op een schooldag mee te maken krijgen. Zo zal er rekenen, taal, wereldoriëntatie, G/HVO en Gym voorbijkomen. Het gaat om het ervaren wat de kinderen iedere dag doen.
U kent wellicht het programma een Klas Vol Ouders, uitgezonden in het najaar van 2018.
Klik hier op youtube en bekijk de trailer. Het was onze inspiratie om dit te gaan organiseren.
 
Zowel in Hardenberg, als in Coevorden is er 1 school die de deuren voor ouders een dag lang openstelt. Er kunnen ongeveer 20 ouders per school komen. (Komen er meer aanmeldingen dan organiseren we een dergelijke dag in de loop van het jaar nog eens)
 
Heeft u zin om weer eens echt in de schoolbanken te zitten en te ervaren wat kinderen in het (openbaar) onderwijs ervaren?
 
Wanneer en waar:
 
Ø  Vrijdag 22 maart 2019
Ø  O.B.S de Kern, Erve Odinck 3   Hardenberg,
Ø  O.B..S. Burgemeester S.J. van Royen, Sportparklaan 20, Schoonoord,
 
U kunt zich aanmelden via het onderstaande emailadres onder vermelding van uw naam en de locatie van uw voorkeur. Let Op! Vol is Vol.
 
“Niet te laat komen dus”

Mailadres: eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl
 


Scholen   09-09-2017

Scholen
De gegevens van de scholen zijn aangepast i.v.m. de bestuurlijke veranderingen.


Renovatie scholen   22-12-2016

Renovatie Arcade scholen
 
21 Dec

Een viertal openbare basisscholen uit de gemeente Hardenberg, obs Cantecleer in Kloosterhaar, obs Oud-Avereest in Avereest, obs De Eiber in Dedemsvaart, obs Prinses Irene in Gramsbergen, zijn op dit moment of gaan bezig met een renovatie.

“We zijn in de herfstvakantie begonnen op obs de Eiber met renoveren. Bij obs De Eiber werken we in gedeelten de renovaties af. Zo’n renovatie heeft grote invloed. Wij proberen dit op een rustige manier te laten verlopen. Daarom is planning ook heel belangrijk. Grotendeels vinden renovaties ook in de verschillende vakanties plaats”, vertelt Gerjo Stegeman directeur van obs De Eiber. “Uit het Meerjarenspectief van de gemeente Hardenberg is besloten dat de vier openbare scholen de eerste twintig jaar nog niet aan nieuwbouw toe zijn. Wel is er besloten om over te gaan naar renovatie“, vertelt Roelof From, beleidsmedewerker huisvesting van Onderwijsstichting Arcade. De renovaties zijn mogelijk door een subsidie van 931.000 euro van de gemeente Hardenberg. Onderwijsstichting Arcade investeert zelf een vergelijkbaar bedrag. De werkzaamheden komen voort uit het integraal Huisvestingsplan (IHP) dat de gemeente in samenspraak met alle besturen van het primair onderwijs heeft opgesteld. De renovaties moeten er voor zorgen dat de scholen voldoen aan de eisen van het onderwijs. “Het zijn maatregelen die nodig zijn voor de levensduur van de school, we krijgen extra kwaliteit”.

Leerpleinen

Een belangrijke verandering bij alle scholen zijn de leerpleinen. “Deze leerpleinen zijn nodig. Alle openbare scholen werken nu vanaf groep 4 met tablets. Bij alle vier de scholen is nog een gang met enkele lokalen op een rij”, vertelt Roelof From. “Door het werken met tablets werkt iedereen op zijn eigen manier en is persoonlijke begeleiding van groot belang. Om kinderen nog beter te begeleiden is het nuttig om aparte werkplekken te creëren.

Bij de renovatie komen de werkplekken buiten de klas. Door de garderobes en de toiletten te veranderen worden de hallen op verschillende plekken veranderd in werkplekken cq pleinen. We hebben als leraar nu vanuit het lokaal zicht op de verschillende werkplekken”, vertelt Gerjo Stegeman. Bij alle scholen wordt een splitsing gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw in de klassen. Ook duurzaamheid speelt een grote rol bij de renovatie van scholen.

Verlichting, duurzaamheid en toileten

“Alle scholen krijgen een upgrade qua led-verlichting. Daarnaast wordt bij alle scholen de ketels vervangen behalve bij obs Cantecleer”, vertelt Roelof From. “Ook de ventilatie is een belangrijk onderdeel bij de renovatie. Een goede ventilatie is belangrijk voor de concentratie van leerlingen. Bij obs de Eiber is al een goede ventilatie met warmteterugwinning. De andere scholen krijgen nieuwe CO2 gestuurde ventilatie met aanvoer van buiten via roosters in de kozijnen”, vertelt Roelof From. “Ook vinden ouders van leerlingen schone en nieuwe toiletten van groot belang. Hier wordt ook al gauw een oordeel over gegeven bij de keuze van de school. Op alle vier de scholen worden de toiletruimtes vernieuwd. Er komen kunststof vloeren en een hangtoilet”.

Verschillende termijnen

Het termijn van de renovatie voor alle scholen is verschillend. “Zo moet er op sommige scholen nog dubbel glas gerealiseerd worden en zonwering. Ook is er soms nog sprake van asbestsanering. Dus elke school heeft een ander tijdsplan. Bouwbedrijf Zweers uit Ane, installateur Hemmes-Langeland uit Coevorden en bouwbegeleiding Odeon bouwmanagement uit Joure zijn betrokken bij de renovaties en alles verloop vlekkeloos”. De renovatie van obs Cantecleer in Kloosterhaar is begin volgend jaar. Dit is een grote renovatie. “Hier is al tijden niets gebeurd, dus het kost nu meer tijd”.

Eisen van de 21e eeuw

Als de renovaties achter de rug zijn, voldoen de vier scholen weer aan de eisen van het onderwijs van de 21e eeuw. “En natuurlijk is er dan een open dag of een feest voor alle vrijwilligers. Want zonder de vrijwilligers bij de scholen is verhuizen van klassen in de renovatieperiode niet mogelijk. Vrijwilligers zijn erg belangrijk”, aldus Roelof From en Gerjo Stegeman.

Bron: De TorenTwee nieuwe scholen   28-10-2016

Twee nieuwe scholen onder de hoede van onderwijsstichting Arcade
In navolging op "obs Vinkenbuurt" in Vinkenbuurt die vanaf de Zomervakantie 2016 al onder de hoede van Onderwijsstichting Arcade valt is deze week ook "obs De Opstap" in Heemserveen gestart.

obs Vinkenbuurt
obs De Opstap


Masterclass dr. Jay Marino   04-04-2016

"Hoe wordt je een zeer effectieve school?"
HARDENBERG/COEVORDEN - Hoe word je een ‘zeer effectieve school’? Dat was de centrale vraag tijdens de masterclass van dr. Jay Marino op maandag 4 april bij Onderwijsstichting Arcade, waar alle 28 openbare basisscholen uit de gemeenten Hardenberg en Coevorden deel vanuit maken. Een vraag die velen binnen het onderwijs bezighoudt. En de deelnemers kwamen niet voor niets. Na een bevlogen en overtuigend verhaal gingen allen geïnspireerd huiswaarts.

In de theaterzaal van de Voorveghter in Hardenberg geeft Dr. Jay Marino een treffend voorbeeld van zijn vernieuwende visie. ‘Je kunt leerlingen opdracht geven het hoofdstuk over de Amerikaanse burgeroorlog te lezen en de bijhorende vragen te maken. Een andere mogelijkheid is hen te vragen aan de hand van de tekst een visie op de oorlog te schrijven vanuit de Noordelijke of Zuidelijke kant. Het lijkt een klein verschil, maar in het tweede geval is voor kinderen het leerdoel duidelijk. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die weten waarom ze iets leren 27 procent hoger scoren.”
Marino is superintendent, vergelijkbaar met algemeen directeur, van het Dunlap School District in de Amerikaanse staat Illinois. Zo nu en dan komt hij naar Nederland om zijn masterclass ‘Leiding geven aan continue verbetering’ te geven.

BELEID
 
De gedachte van Marino past prima binnen het beleid van Onderwijsstichting Arcade. ‘Op verschillende scholen binnen onze stichting wordt de manier van onderwijs geven tegen het licht gehouden. Aanleiding is dat we tegenwoordig heel anders tegen leren aankijken’, vertelt bestuursvoorzitter Aranka van Heyningen. ‘Het is één van de redenen dat alle directeuren  van onze scholen dit schooljaar al eerder een masterclass van Jay Marino hebben bijgewoond en vervolgens samen met de intern begeleiders een scholingstraject hebben gevolgd. Het is nu aan de scholen zelf om te kijken op welke wijze een vervolg gegeven wordt aan de uitwerking van ‘continu verbeteren.’
 
IDENTITEIT
 
‘Elke school heeft zijn eigen identiteit en vrijheid qua beleidskeuzes als het gaat om onderwijsinhoudelijke aspecten. Ze hebben echter allen gemeen dat ze zich voortdurend willen blijven ontwikkelen. Het gaat om een constant proces binnen de hele organisatie, van bestuur tot leerlingen. Niemand ontsnapt aan continue verbeteringen’, besluit Van Heyningen.
Tekst: Gerjo Stegeman
Fotografie: Ben de Boer


  


Vacatures GMR   23-02-2016

Vacatures GMR
De GMR van onderwijsstichting Arcade heeft een vacature voor zowel de ouder als personeels geleding.
Vacatures


Digitale koers   08-10-2015

Onderwijsstichting Arcade zet digitale koers uit.

Op woensdag 7 oktober jl., heeft Dick de Jeu, schooldirecteur en lid van de ICT-werkgroep onderwijsstichting Arcade, het eerste exemplaar van het ICT-plan 2015-2019 aangeboden aan mevrouw A. van Heyningen, voorzitter van het College van Bestuur.
Een belangrijk hoofdbestanddeel van het plan is onderwijs met tablets. Hiervoor maakt een aantal scholen al gebruik van SNAPPET, een digitaal systeem met een aanbod op het gebied van o.a. taa...l, lezen en rekenen. De inhoud loopt parallel aan de inhoud van bestaande reken- en taalmethoden.
De scholen kunnen zelf bepalen op welke vakgebieden de kinderen met de tablets aan het werk gaan. De leerlingen kunnen met alle vakken op hun eigen niveau werken en aan de persoonlijke leerdoelen. Op dit moment werken al veertien scholen met het systeem. Vanaf 1 januari 2016 starten ook de overige scholen. Dankzij een grote financiële investering door het bestuur, kunnen alle leerlingen van groep 5 t/m 8, van alle 28 scholen met SNAPPET aan het werk. Over drie jaar moeten de scholen de kosten zelf betalen.

Plaats van overhandiging was de openbare Markeschool in Wachtum. Toepasselijk, omdat de school al een volledig schooljaar met het systeem van SNAPPET achter de rug heeft.

De Markeschool die nog met 7 inches tablets werkt krijgt na de herfstvakantie ook de grotere 10 inch versie met toetsenbord ter beschikking.
Tekst: Jent Hadderingh
Fotografie: Ben de Boer

 


Kinderboekenweek   07-10-2015

Tovenaar verrast leerlingen De Zwarm
GEESBRUG – Raar, maar waar! Dat is het thema van de kinderboekenweek dit jaar en dat is ook de leerlingen van basisschool De Zwarm uit Geesbrug niet ontgaan.
Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen
 


ArcadeDag 2015   04-10-2015

ArcadeDag 2015
Op 30 september was er weer de ArcadeDag. Ditmaal was gekozen voor de Huttenheugte als locatie. De ArcadeDag stond in het teken van talenten.
De plenaire start werd gedaan door de voorzitter van College van Bestuur Aranka van Heyningen.


De voorzitter van de Raad van Toezicht J.T.M. Derksen opende de ArcadeDag.De dag bestond verder uit een presentatie van Tijl Koendering over talentonderwijs, sportieve activteiten, cognitieve workshops en creatieve workshops. Tussen de middag kon er worden genoten van een heelijke lunch die deels door een aantal medewerkers van Arcade was gemaakt tijdens de kook workshop. De dag werd besloten met een muzikale presentatie van Richard de Hoop.De dag werd afgeloten met een hapje en een drankje.

Foto's van dit evenement staan op de Facebook pagina van Onderwijsstichting Arcade.
Tekst en fotografie Ben de Boer Onderwijsstichting Arcade


Breiwerk   14-09-2015

Breiwerk Siert hekwerk obs Den Velde
‘Wat hebben jullie een saai schoolhek!’ Die uitspraak tijdens een workshop breien op obs Den Velde, was er de oorzaak van dat de ouderen van ‘Welgelegen’ de nodige ‘breimeters’ hebben gemaakt.
Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen 


100 jaar Parkschool   26-01-2015

100 jaar Parkschool
2015 is voor de Parkschool in Coevorden een belangrijk jaar. Dan is het precies 100 jaar geleden dat de school is gesticht op de bekende plaats naast de karakteristieke watertoren in het centrum van Coevorden. Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen  


Nieuw logo Markeschool   26-01-2015

Nieuw logo Markeschool
In het kader van het 50-jarig bestaan van de Markeschool in september konden kinderen, ouders en andere belangstellenden een ontwerp indienen voor een nieuw schoollogo. Naar aanleiding van deze inzendingen heeft Drukkerij Gaasbeek met behulp van de teamleden een nieuw logo ontworpen. Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen 


Week van respect   12-11-2014

Week van respect op obs de Eiber
Ook op basisschool De Eiber  vinden ze het belangrijk om aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. De Kanjertraining speelt hierin een belangrijke rol.
Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen


Parkschool muzikaal.   27-10-2014

Parkschool start schoolorkest en koor.
De Parkschool in Coevorden is afgelopen week gestart met een Park-Orkest-Koor voor de leerlingen van de school. Alle 345 kinderen kunnen hier gratis aan deelnemen. Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen
 
 


Korfbaltoernooi   02-10-2014

Obs de Eiber succesvol
Woensdag 1 oktober was het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van de basisscholen uit de voormalige gemeente Avereest. Lees meer onder het kopje "Nieuws van de scholen" of klik op de link Nieuws van de scholen


Bestuursbureaudag   27-09-2014

Bestuursbureaudag 2014
 Donderdag 25 september was het weer zover. Het jaarlijkse bestuursbureau uitje. Klik op de link voor een foto impressie Bestuursbureaudag 2014


Wilhelminaschool   19-09-2014

Nieuwe huisvesting Wilhelminaschool
Sinds de start van het nieuwe schooljaar is de Wilhelminaschool gehuisvest in de Brede school Som. Vrijdag 12 september 2014 was de feestelijke opening van de brede school. Voor de leerlingen waren er allerlei activiteiten georganiseerd.Afscheid Gerrit Lamberts   28-06-2014

Afscheid Gerrit Lamberts
Na 41 dienstjaren neemt Gerrit afscheid van het onderwijs. Het team van obs Baalder en andere betrokkenen hebben hem een receptie aangeboden. Wij wensen Gerrit en zijn familie een mooie toekomst.

Op de Facebookpagina van Onderwijsstichting Arcade staat een een fotoverslag.
http://www.facebook.com/onderwijsstichtingarcade 


Conceptversie SBP   20-06-2014


De conceptversie van ons Strategisch BeleidsPlan, het SBP, voor de periode
2015-2019 is gereed!

De conceptversie is gebaseerd op de voorstellen, adviezen en wensen, die naar voren zijn gebracht tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van alle directieleden, de GMR, bestuursbureauleden, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, op 3 april jl.
 
In het plan worden de kaders beschreven voor ons werk ten behoeve van de realisatie van “Goed onderwijs voor ieder kind”. Kaders, waarbinnen het voor elk kind mogelijk wordt gemaakt “uit de verf” te komen en zich te ontwikkelen, te groeien, in een ononderbroken leerlijn van groep 1 tot en met groep 8 op de Arcade basisscholen.
En kaders, waarbinnen alle 28 scholen van Arcade zich verder kunnen ontwikkelen in de richting van goed, eigentijds en passend onderwijs voor ieder kind.
 
Wij willen komen tot een gezamenlijke visie en er voor zorgen dat de ambities voor de toekomst worden gedeeld. Dan kunnen we een koers gaan varen, die ons met elkaar verbindt en ontstaat er een robuuste Arcade-identiteit. Daarbinnen blijven de scholen autonoom in de keuzes die zij maken, het tijdpad dat zij volgen en de interventies die zij kiezen.
 
In de week van 16 juni jl. is het concept verstuurd naar de GMR en de schooldirecteuren. Na de zomervakantie wordt het plan besproken tijdens bijeenkomsten van het bestuursbureau, de schooldirecteuren, GMR en Raad van Toezicht. Naar verwachting kan de GMR op 9 oktober a.s. een standpunt over het Strategisch Beleidsplan innemen, waarna het in november 2014, al dan niet  in gewijzigde vorm, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
 


De Smeltkroes bezoekt Koningin   28-05-2014

De Smeltkroes heeft een bezoek gebracht aan het slotconcert van “Durfals en angsthazen” in theater De Spieghel in Zwolle, alwaar ze de koningin mochten begroeten. Klik op onderstaande link voor een impressie.
Nieuws van de scholen


Vacature lid RvT   16-04-2014

Vacature lid Raad van Toezicht
Vanwege reglementaire terugtreding ontstaat er binnen de Raad van Toezicht  een Vacature.

 


SBP dag Arcade   07-04-2014

Arcade kijkt naar de toekomst

 

Op donderdag 3 april 2014 is er een bijeenkomst geweest over het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2019. De Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de schooldirecteuren, de GMR en het Bestuursbureau waren daarbij aanwezig. Men heeft voorafgaand aan de bijeenkomst gespreksonderwerpen aangedragen. Deze zijn aan de hand van stellingen en vragen met elkaar besproken.
 
De gesprekken hebben een aantal richtinggevende uitspraken opgeleverd met betrekking tot onder andere de kernwaarden van Arcade, de brede talent ontwikkeling van de kinderen, de ouderparticipatie, de inrichting van een elektronische leeromgeving en de school (het gebouw) als ontwikkelingsplek voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Er zijn ambitieuze voorstellen gedaan voor onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, ICT-beleid, huisvestingsbeleid en financieel beleid.
 
Een dankwoord aan allen is hier op zijn plaats. Het is een zeer succesvolle bijeenkomst geweest. Er is met veel inzet, betrokkenheid en enthousiasme keihard gewerkt, zowel voorafgaand aan, als tijdens de bijeenkomst. De ludieke bijdrage van Ursula tijdens de opening en de gezamenlijke, muzikale djembé afsluiting hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de goede werksfeer. De foto's geven een impressie van de bijeenkomst waar we met trots op kunnen terug kijken!
 
De resultaten van de bijeenkomst van 3 april worden nu verwerkt in een concept strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2019, dat juni aanstaande klaar zal zijn. Na de zomervakantie gaat het concept richting de scholen, waar de directeuren het zullen bespreken met het team en de medezeggenschapsraad. Aan het einde van dit jaar zal het definitieve strategisch beleidsplan gepresenteerd kunnen worden, waarna het jaarplan 2015 kan worden opgesteld.
  
Aranka van Heijningen,
Voorzitter van het College van Bestuur

De overige foto's van deze dag staan op SBP dag Arcade of kijk onder het kopje "Bestuursbureau" > SBP dag Arcade. Wil je een foto in groter formaat mail dan naar Ben de Boer van Onderwijsstichting Arcade o.v.v. de foto nummer(s).


Nieuwe website Obs de Akker   08-11-2013

Obs de Akker heeft een nieuwe website. Kijk op www.obsdeakker.nl voor het laatste nieuws en andere wetenswaardigheden.


Leerlingen van obs de Regenboog doen mee aan de Lego Solar Race   24-09-2013

Leerlingen van obs de Regenboog doen mee aan de Lego Solar Race. Ze zijn bezig om een zonne-auto te bouwen, met deze auto gaan ze op 5 oktober aan een wedstrijd meedoen bij de universiteit in Enschede. Hier nemen 30 scholen deel aan. Behalve racen moet je ook je auto promoten, d.m.v. posters, filmpjes, foto's,flyers,enz. Door dit project hopen ze dat meer kinderen techniek zullen kiezen. Leerkrachten kunnen bijv. op school ook meer aandacht aan techniek besteden.
Dit project is ook opgezet omdat op 6 oktober de World Solar Race begint. Daar nemen zonne-auto's uit verschillende landen aan deel. De universiteit van Twente neemt deel met de Red Engine. Ze rijden ruim 3000 km door de woestijn van Australië van Darwin naar Adelaide.
Ze hopen dat het team in Australië en zijzelf een goede prestatie neerzetten, want ze hebben zich allebei heel goed voorbereid.
 

 
Officiële opening Parkschool   31-08-2013

De opening werd verricht door de CvdK Jacques TIchelaar in het bijzijn van burgemeester Bert Bouwmeester en wethouders, RvT en de voorzitter van het CvB Aranka van Heijningen van onderwijsstichting Arcade.
Tot de genodigden behoorden een delegatie van de scholen, bestuursbureau, buren, ontwerper en aannemers.Afscheid Joop Roosma   25-06-2013

Alvorens Joop met zijn reis naar de toekomst begon, werd er eerst nog even naar het verleden gekeken. Een korte rit voor Joop, Jenny en de kleinkinderen in een versierde camper volgde. De camper bracht hen van huis naar De Regenboog. Hier vertelden Altienus Zwaan en Albert Jeurink in de camper een paar korte anekdotes.
Toeterend en vergezeld van stortbuien, onweer en harde wind werd de rit voorgezet naar de voormalig Baanbreker in Lutten, waar Angelique Poolman een doos Bastognekoeken mét persoonlijk verhaal voor Joop had.
Nu werd het tijd voor het eigenlijke afscheid bij Ome Dries. Ouders,(klein-) kinderen,
(oud-)collega’s en andere belangstellenden kwamen handen schudden. Een praatje, sketch, bijbehorende cadeaus samen met een hapje en een drankje completeerden het afscheid.
We wensen Joop, samen met zijn naasten, heel veel plezier, geluk en een fijne toekomst. Met dank voor die ruim 40 jaar werk!

Meer foto's kunt u vinden op www.facebook.com/onderwijsstichtingarcade

 


Facebook   21-06-2013Geslaagden LB coordinator   19-06-2013


 
Engelse lessen op obs Baalder   28-05-2013

 
Obs Baalder is begonnen met het geven van Engelse lessen voor alle groepen. De aftrap werd gegeven door Aranka van Heyningen die Engelse vlaggetjes en drop uitdeelde. Kathleen Moore nam alle groepen muzikaal mee op de Engelse reis. Uitgeverij Meulenhoff maakte er een filmpje van wat te zien is op Youtube.
http://youtu.be/4oshK3IMD7w
 


Koningspelen   13-05-2013

Koningsspelen scholen onderwijsstichting Arcade
Net als vele andere scholen heeft o.b.s. Buitenvree op 26 april jl. ook de Koningsspelen gevierd.
Alle kinderen zijn in rood-wit-blauw of oranje naar school gekomen.
De schoolwas die dag vereerd met hoog bezoek; "Koningin Beatrix" heeft haar laatste werkbezoek gebracht aan de school. Ze draagt de school een warm hart toe en wilde heel graag dat speciaal de kinderen van o.b.s. Buitenvree haar toezongen.
Dat hebben ze dan ook met veel liefde gedaan op het lied van Kinderen voor Kinderen Bewegen is gezond. Vol enthousiasme hebben de kinderen een laatste groet gebracht aan onze aftredende koningin.
 
Het sportieve deel van de koningsspelen hebben onze kinderen ingevuld door het lopen van een sponsorloop. O.b.s. Buitenvree is aan het sparen om alle lokalen te voorzien van een mooie wereldkaart die vooral veel ondersteuning zal bieden tijdens de lessen van ons projectonderwijs IPC 

 


Informatie bijeenkomst   19-04-2013

Het CvB en de GMR van Onderwijsstichting Arcade organiseren een informatieve bijeenkomst. De belangrijkste onderwerpen op deze bijeenkomst zijn:
  • De risico-analyse;
  • De financiële positie van Arcade en de gehanteerde begrotingssystematiek, in het bijzonder gericht op de scholen;
  • De totstandkoming van de formatie.
Presentaties zullen worden gehouden door Adri Scholten (controller) en Paulien van der Linden en Erna Krul (beleidsmedewerkers personeelszaken).
Gelet op het mogelijke aantal deelnemers is het onze bedoeling 2 avonden voor deze bijeenkomst te plannen.
Data                : 22 en 25 april 2013
Locatie            : OBS De Woert
                          Beatrixlaan 25
                          7861 AG  OOSTERHESSELEN
Tijd                  : 19.30 – 22.00 uur
We verwachten dat deze bijeenkomst zal worden bijgewoond door directeuren en dat elke MR tenminste door een ouder- en een personeelslid vertegenwoordigd zal zijn. Verder zal er een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
 
Wij rekenen op uw aanwezigheid.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Voorzitter College van Bestuur                                 Voorzitter GMR
A.E. van Heijningen                                                  A.W. VelthuisFacebook   18-04-2013

Onderwijsstichting Arcade heeft nu ook een eigen Facebookpagina.


Engels op obs Baalder   18-04-2013

Obs Baalder te Hardenberg start op 23 april met het geven van Engels door de gehele school.
Nieuws van de scholen


Hoog bezoek op obs de Eiber   18-04-2013

Fantastische opening van een projectweek op obs de Eiber.
Nieuws van de scholen


Open dagen 2013   15-03-2013

Op 20 maart houden de scholen van onderwijsstichting Arcade weer open dag. Kijk onder het kopje "Scholen" > "Open dagen" voor meer informatie of klik op de link hiernaast Open dagen


Vacature Lid Raad van Toezicht   11-03-2013

Vanwege reglementaire terugtreding ontstaat er binnen de Raad van Toezicht  een vacature voor een Lid van de Raad van Toezicht. Kijk voor de vacature onder het kopje "werken bij Arcade > vacatures".


OBS De Akker start weer schoon.   23-01-2013

Obs de Akker opende maandagmorgen 7 januari om half negen haar deuren weer na een lange periode van schoonmaken en opruimen.Nieuwe generatie touchscreens   04-12-2012

Op 1 van de Arcadescholen is het allernieuwste type digitale schoolbord in touchscreen uitvoering ingezet voor de onderbouw. In het kader van duurzaamheid is gekozen voor een energiezuinige leduitvoering. Deze touchscreen is afgemonteerd op een electrisch in hoogte verstelbaar frame. Daarnaast is de touchscreen zwenkbaar zodat er ook met groepjes gewerkt kan worden.
De Akker per direct dicht   14-10-2012

Op basisschool De Akker is bij een inspectie geconstateerd dat er op de school asbest aanwezig is.

Vanwege het feit dat we veiligheid zeer belangrijk vinden, is na overleg besloten de school per direct te sluiten. Dit betekent dat de kinderen komende week vrij zijn.

De ouders/verzorgers hebben vandaag een brief ontvangen van de gemeente Coevorden. Aanstaande maandagavond is er een informatiebijeenkomst.

De asbest is aangetroffen in de schoollokalen van De Akker. De asbestplaten zijn bevestigd achter de verwarmingsradiatoren in de lokalen op ongeveer twee meter hoogte. Aankomende week vindt vervolgonderzoek plaats. Milieu-Adviesbureau Eco Reest voert vanaf nu een luchtmonster-onderzoek uit om de aanwezigheid van asbestdeeltjes in de lucht te onderzoeken.

Op zijn vroegst is donderdag de uitslag bekend. Vervolgens wordt samen met de GGD nader bekeken worden of er een gezondheidsrisico is geweest. Om dit onderzoek mogelijk te maken, is besloten de school te sluiten.

Onafhankelijk van de uitkomst van luchtmonsters en nader onderzoek, heeft onderwijsstichting Arcade besloten de asbest te verwijderen en de hele school te laten reinigen. Dat gaat naar alle waarschijnlijkheid enkele weken duren.

Omdat alle kinderen onverwacht vrij zijn, kan de gemeente zich voorstellen dat niet alle ouders op deze korte termijn opvang voor de kinderen hebben. Voor deze kinderen is op basisschool De Fontein een ruimte beschikbaar gedurende de normale schooltijden. Leerkrachten van De Akker zijn aanwezig.

Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe lang het schoolgebouw buiten gebruik is, regelt Arcade in samenwerking met de gemeente Coevorden vervangende schoolruimte, waarover zo snel mogelijk nadere informatie komt.

De informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van aanstaande maandag begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan De Koepen 2 in Sleen. Ook op donderdag is er, als de uitslag bekend is, vanaf 19.30 uur een bijeenkomst voor alle ouders en andere belanghebbenden in de Ontmoetingskerk.