College van Bestuur

Aranka van Heyningen

Voorzitter College van Bestuur

De Voorzitter van het College van Bestuur stuurt de schooldirecteuren aan (en richt zich met name op de kwaliteit en inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs). De kwaliteits-ontwikkeling van het onderwijzend personeel staat daarbij hoog in het vaandel. Als eindverantwoordelijke voor de hele organisatie legt zij verantwoording af aan de Raad van Toezicht.


Financiën

Adri Scholten

Controller

- het voorbereiden en uitvoeren van het financieel beleid en het fungeren als eerste aanspreekpunt en vraagbaak
- belast met werkzaamheden op het gebied van planning en control, zoals:
a. het geven van richtlijnen voor de inrichting en verantwoording in de organisatie
b. het plannen en regelen van de realisatie van cyclische (financiële) stukken, zoals Maraps, (meerjaren)begroting en jaarrekening

 

Rik Teunis

Medewerker Financiën


Huisvesting

Roelof From

Coördinatie Huisvesting
- het voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende taakgebieden op het terrein van huisvesting en onderhoud
- het voeren van in- en extern overleg en vertegenwoordigen van de organisatie in huisvestingsaangelegenheden


ICT-Systeembeheer

Ben de Boer
bdeboer@onderwijsstichtingarcade.nl
06-42775397
 

Jos Dam

jdam@onderwijsstichtingarcade.nl
06-81812953

Onderwijsondersteunend personeel van het bestuur en belast met o.a.:


Managementassistente

Janny Tempelman

De Management Assistente is verantwoordelijk voor het beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken en voor de ontvangst van de gasten.
Daarnaast behelst de functie een breed scala aan ondersteunende taken voor het College van Bestuur en de overige afdelingen zoals:
- behandelen van inkomende en uitgaande post
- voorbereiden en notuleren van vergaderingen
- bijhouden van het archief (zowel personeelsdossiers als algemeen archief)
- verrichten van administratieve werkzaamheden (kas, te betalen facturen)
- facilitaire zaken
- vraagbaak voor de organisatie


Orthopedagoog Generalist

 Ilse Lambers

Aline Meijerink Voetberg

De orthopedagoog behoort tot het onderwijsondersteunend personeel van het bestuur. De orthopedagoog heeft overleg met interne begeleiders over zorgleerlingen. De orthopedagoog ontwikkelt beleid met betrekking tot plaatsing van leerlingen en verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op een verantwoorde plaatsing van de leerling in de school. Verzoeken om acties vanuit de orthopedagoog lopen altijd via de interne begeleiders.


Personeelszaken

Erna Krul

Beleidmedewerker P&O

Paulien van der Linden

Beleidsmedewerker P&O