Copyright

 

Het fotomateriaal van de schoolgebouwen op deze site is auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van ondergetekende. Ze zijn na toestemming echter vrij te gebruiken. Een e-mail sturen met vermelding van doel is in de meeste gevallen voldoende. Eventueel kan ook het origineel formaat worden toegezonden.


Ben de Boer
ICT-Systeembeheer
E-mail: bdeboer@onderwijsstichtingarcade.nl