Waarin zijn we sterk?

 • Ieder kind is welkom
 • We geven leerlingen een brede kijk op de samenleving
 • Onze zorg en begeleiding van leerlingen is op orde
 • We werken met moderne lesmaterialen en digitale onderwijsmiddelen
 • Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces
 • We zijn doel- en resultaatgericht
 • Onze leerkrachten zijn goed opgeleid
 • Onze scholen scoren goed op tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders.

Waar mag men ons op aanspreken?

Samen, respect, verantwoordelijkheid, veiligheid, uitdaging, plezier, kennis, waardering en eerlijkheid.

Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?

 • Op Arcade-scholen werken leerlingen in een veilige en respectvolle omgeving aan hun eigen ontwikkeling, passend bij hun onderwijsbehoeften en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Leerlingen leren steeds meer verantwoording te nemen voor hun groei, zodat ze aan het eind van de basisschool een verantwoorde overstap maken naar het vervolgonderwijs.
 • Arcade-scholen zoeken actief samenwerking met ouders. Teams zijn gemakkelijk aanspreekbaar door open en transparante communicatie op basis van vertrouwen.
 • Ouders mogen kwalitatief goed onderwijs verwachten, gegeven door leerkrachten die zich voortdurend scholen. 

Waar staan wij echt voor?

 • De stichting Arcade is een onderwijsorganisatie van 28 openbare basisscholen. Samenwerking, respect, professioneel handelen, talentontwikkeling, plezier en veiligheid zijn leidend bij het dagelijks handelen van leerlingen en leerkrachten.
 • Iedere school ontwikkelt zich zodanig dat er een rijk palet aan onderwijswerkvormen beschikbaar is voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Arcade-scholen zijn goed toegerust om leerlingen voor te bereiden op een goede plaats in een steeds veranderende maatschappij.
 • Goed onderwijs voor ieder kind.

Wanneer hebben wij aan onze opdracht voldaan?

 • Als leerlingen met plezier onderwijs volgen en doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
 • Als ouders laten blijken dat wij volgens onze kernwaarden werken.

Wat is ons beeld van leerlingen en ouders?

 • Iedere leerling is uniek.
 • Binnen veilige en uitdagende schoolconcepten, willen wij leerlingen stimuleren en uitdagen om eigenaar te zijn van het eigen leren.
 • Samen met andere leerlingen en leerkrachten ontwikkelen leerlingen hun eigen talenten.
 • Ouders zijn vanzelfsprekende partners in dit proces.
Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade