Het visitekaartje
Het visite kaartje van de school is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle poteniële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school !  Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone.  En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren.