Website

De Ravelijn Den Velde

SLS "De Ravelijn" is ontstaan uit een fusie tussen OBS Den Velde en CBS ’t Kompas uit Radewijk en bestaat sinds 1 augustus 2019. De Ravelijn is een samenlevingsschool, wat wil zeggen dat wij noch christelijk, noch openbaar zijn. Onze school is één van de 27 basisscholen van Onderwijsstichting Arcade, en tegelijkertijd de enige samenlevingsschool.

Wij denken vanuit een gemeenschappelijk toekomstperspectief waar de waarden hetzelfde zijn en blijven; echter de één benadert ze vanuit het geloof; de ander vanuit mensenrechten en een derde vanuit zichzelf.

De Ravelijn is een moderne plattelandsschool die een belangrijke streekfunctie vervult. Ons duurzame gebouw met een gedeeltelijk natuurlijk schoolplein staat in een prachtig groen gebied in het buurtschap Den Velde - Radewijk - Loozen in de gemeente Hardenberg.

Wij zijn een samenlevingsschool en daarom is onze identiteit uniek. De leerlingen op onze school geven een goede afspiegeling van de samenleving weer waar de ruimte is voor de kleuring aan een eigen identiteit.

Wij handelen vanuit ons motto: “Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn!”

Onze school is een professionele leeromgeving waar leerlingen, ouders en het team zich veilig voelen en waar wederzijds vertrouwen de basis is voor ontwikkeling.

Wij staan voor openheid en eerlijkheid en zien het welzijn en plezier bij onze leerlingen als belangrijke bouwstenen voor groei. Om de leerlingen optimaal te ontwikkelen zetten wij in op het eigenaarschap bij onze leerlingen en bij ons team. Wij stimuleren beide partijen om bewust te zijn van hun eigen talenten en daar gebruik van te maken. In gezamenlijkheid leren is waar wij voor staan, dus met én van elkaar.

Zwolseweg 2, 7786 BH De Velde
T: 0524-562174
E: directie@slsderavelijn.nl
W: www.slsderavelijn.nl

De Ravelijn

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade