obs Buitenvree Coevorden

obs Buitenvree ligt in de Coevorderwijk Buitenvree. De kinderen die de school bezoeken komen uit verschillende wijken van de gehele stad Coevorden. Ook bezoeken een aantal kinderen uit Duitsland onze school. Wij zijn een moderne, innovatieve school die het van belang vindt dat ieder kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen, op het eigen niveau. Wij leren de kinderen om te gaan met verschillen en overeenkomsten in opvattingen en culturen. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een fijne tijd op school hebben. We streven ernaar dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen en dat zij goede leerprestaties behalen. Deze twee zaken horen wat ons betreft bij elkaar. Immers: in een fijne leeromgeving presteren kinderen ook beter. Om dit te bereiken worden duidelijke regels gehanteerd en wordt door gecertificeerde leerkrachten Kanjertraining gegeven. Deze Kanjertraining is richting gevend voor onze pedagogische aanpak. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn respect, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We hechten hier veel waarde aan, omdat ze een goede en veilige sfeer scheppen die de randvoorwaarden vormen voor een goed leer- en werkklimaat. 
 
Om onze missie en visie te kunnen bereiken is ons onderwijs erop gericht:  vaardigheden, gericht op de toekomst, optimaal te ontwikkelen;  aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften/ verschillende intelligenties van kinderen;  de kinderen de kans te bieden om te groeien wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
 
We denken onze missie en visie te kunnen bereiken door de bouwen op vier pijlers; het bewaken van de goede didactische vaardigheden van de leerkrachten, veel aandacht voor het pedagogisch klimaat, opbrengstgericht werken en projectonderwijs.
 
Onze missie is: o.b.s. Buitenvree, ‘Samen vooruit’

Van Pallandtlaan 3-5 7742 WJ Coevorden
T: 0524-512232
E: directie@obsbuitenvree.nl
W: www.obsbuitenvree.nl

Buitenvree logo

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade