Website

obs Cantecleer Kloosterhaar

 

OBS Cantecleer uit Kloosterhaar is een school die volop in ontwikkeling is. Geen leerling is hetzelfde! Wij willen leerlingen stimuleren om langzamerhand zelf (mede-)verantwoordelijk te worden voor het leren en voor elkaars welzijn. Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school is essentieel om het beste uit het kind te halen.

 

Wij bieden de leerlingen een veilige, effectieve en gestructureerde omgeving om de basisvaardigheden te leren. Met de leerkracht in een coachende rol, willen wij kinderen uitdagen om de eigen grenzen op het gebied van kennis en vaardigheden te leren kennen en zich te ontwikkelen. Wie ben ik en wat kan ik? De kinderen leren van en met elkaar door middel van samenwerkend leren.

Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren, staan bij ons centraal. 

Wij zijn op sociaal-emotioneel gebied een Kanjerschool. Kernwoorden zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

IN EEN GOEDE EN VEILIGE SFEER, LEER JE SAMEN MEER!

Schoolstraat 32 7694 AX Kloosterhaar
T: 0523-241473
E: directie@cantecleerkloosterhaar.nl
W: www.cantecleerkloosterhaar.nl

Cantecleer logo

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade