obs De Eiber Dedemsvaart

obs De Eiber is een openbare school in het Overijssels Dedemsvaart. De basis van werken en leren op onze school is gelegen in ons motto: ‘Een school in beweging!’.  Als school zijn we voortdurend in ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook zeker aan die van de leerkrachten. Daarnaast ziet u de beweging letterlijk terug in bijvoorbeeld de wekelijkse dans- en dramalessen en diverse andere activiteiten en lessen.

De Eiber is een openbare school. Dat wil zeggen: toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof en/ of culturele achtergrond. Wij streven ernaar ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven d.w.z. extra aandacht voor kinderen die ergens moeite mee hebben, maar ook aandacht voor kinderen die uitdaging en verdieping nodig hebben. Om uw kinderen goed voor te bereiden op de toekomst bieden wij ze een leeromgeving waar met plezier en enthousiasme wordt gewerkt. Dit doen wij door ze een veilige omgeving te bieden, het kind het gevoel te geven iets te kunnen, vertrouwen op te bouwen en kinderen te leren zelf dingen op te lossen. Wij stimuleren kinderen en dagen ze uit om tot ontwikkeling te komen. Maar dit kunnen wij niet zonder u. Wij zien ouders als gelijkwaardige partners; we werken samen aan een positieve ontwikkeling van de kinderen, ieder in zijn eigen rol en positie en met eigen verantwoordelijkheden. Kinderen zien we als individuen, die moeten leren om samen te werken in een groep en zich daarin staande kunnen houden. Eigenaarschap vinden we daarbij erg belangrijk; we leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en ontwikkeling. Ook mag u van ons verwachten dat wij kinderen voorbereiden op de 21ste eeuw; wij helpen kinderen zich te ontwikkelen aan de hand van de 21ste eeuwse vaardigheden, vaardigheden die zij nodig hebben voor een succesvolle toekomst.

Eiberweg 2 7701 VE Dedemsvaart
T: 0523-613419
E: info@obsdeeiber.nl
W: www.obsdeeiber.nl

De Eiber logo

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade