Website

obs De Kern Hardenberg

Onze school staat middenin de nieuwbouwwijk de Marslanden in Hardenberg. Wij bieden onderwijs op maat en werken ook aan sociaal positief gedrag van leerlingen door inzet van PBS (Positive Behaviour Support). Daarnaast hechten wij zeer veel waarde aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid bij leerlingen, het leren samen werken en het met plezier naar school gaan. Wij zijn een laagdrempelige school, waarbij veel ruimte is voor persoonlijk contact tussen leraren, leerlingen en ouders. 

De Kern werkt met een eigen onderwijsconcept. Wij hebben onder andere uitgangspunten van daltononderwijs en ervaringsgericht onderwijs in ons eigen onderwijs verwerkt.
De uitgangspunten van het hedendaagse daltononderwijs:

  • vrijheid in gebondenheid
  • samenwerken
  • zelfstandigheid

Zelfstandig worden en verantwoording durven nemen zien wij als een goede voorbereiding op maatschappij. Daarnaast zijn de pijlers van het ervaringsgericht onderwijs ook duidelijk waar te nemen. Deze zijn:

  • het vrije initiatief (betrokkenheid)
  • milieuverrijking (uitdagende materialen, activiteiten die betrekking hebben op de leef- en belevingswereld van kinderen)
  • ervaringsgerichte dialoog (sfeer, relatie, veiligheid en acceptatie)

Een goede mix van beide uitgangspunten maken obs De Kern bijzonder. In de onderbouw (groep 1 en 2) zullen de kenmerken van het ervaringsgericht onderwijs sterker aanwezig zijn. Oplopend door de leerjaren nemen de kenmerken van het daltononderwijs de overhand. Beide invloeden kunnen echter uitstekend naast elkaar staan. 

Erve Odinck 3 7773 DE Hardenberg
T: 0523-262299
E: directie@bredeschooldekern.nl
W: www.bredeschooldekern.nl

De Kern logo

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade