Website

obs De Regenboog Slagharen

 

OBS De Regenboog is een groeiende school in het mooie dorp Slagharen. Op onze school leren de kinderen niet alleen rekenen, taal, lezen en schrijven, maar leren ze ook iemand te zijn die vertrouwen in zichzelf heeft en respect heeft voor de ander. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Door die te ontdekken en met elkaar samen te werken, versterk je elkaar.

 

Onze school wil een "leefgemeenschap" zijn, waar kinderen niet alleen veel leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen met betrekking tot zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Iedereen heeft zijn eigen inbreng; kleurt op zijn manier zijn leven in. Samen bereik je meer dan iedereen apart. Dat vindt u ook terug in ons motto: OBS De Regenboog: kleurt je dag.
 
Gelijkwaardigheid tussen mensen vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van anderen. We benaderen de kinderen in hun werk op school op een positieve manier. Kinderen moeten zich veilig voelen. Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is daarvoor erg belangrijk. 
 
We vinden dat het onderwijs goed moet aansluiten bij de maatschappij waarin we leven. Dat betekent dat we kinderen willen leren van hun kwaliteiten gebruik te maken. Wij bieden onderwijs aan wat bij de leerbehoeftes van het kind past. Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Wij proberen daar als school op in te spelen. De basisstof is in principe gelijk, maar van daaruit krijgen de kinderen mogelijkheden aangeboden om de eigen uitdaging te zoeken. Vanaf groep 1 leren de leerlingen zelfstandig te werken. Door een goede werkhouding aan te leren, “leren de kinderen leren”. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens het zelfstandig werken. Wij werken aan de basisvaardigheden met moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen (wettelijke leerstofeisen) en waarbij een goede doorgaande lijn wordt gewaarborgd. Vanaf groep 4 werken de kinderen in schriften en (werk)boeken en bij de basisvaardigheid rekenen op het Chromebook.

Vergouwlaan 3, 7776 BA Slagharen
T: 0523-682206
E: directie@regenboogslagharen.nl
W: www.regenboogslagharen.nl

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade