obs De Regenboog Slagharen

De Regenboog is een groeiende school in het mooie dorp Slagharen. Op onze school leren de kinderen niet alleen rekenen, taal, lezen en schrijven, maar leren ze ook iemand te zijn die vertrouwen in zichzelf heeft en respect heeft voor de ander. Iedereen is anders en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. Door die te ontdekken en met elkaar samen te werken versterk je elkaar. Door het gebruik van verschillende vormen van multimediale middelen ontdekken de kinderen de wereld van nu met nieuwe uitdagingen.

Onze school wil een "leefgemeenschap" zijn, waar kinderen niet alleen veel leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen met betrekking tot zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Iedereen heeft zijn eigen inbreng; kleurt op zijn manier zijn leven in. Samen bereik je meer dan iedereen apart.
Dit vindt u ook terug in ons motto: obs de Regenboog: kleurt je dag.
 
Gelijkwaardigheid tussen mensen vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan vanuit de theorie van Rots & Water. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. We vinden het belangrijk dat we van elkaar weten wat we van elkaar verwachten. Daarom is er een pestprotocol opgesteld.  U kunt dit protocol op de website lezen. We benaderen de kinderen in hun werk op school op een positieve manier. Kinderen moeten zich veilig voelen. Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is daarvoor erg belangrijk. 
 
We vinden dat het onderwijs goed moet aansluiten bij de maatschappij waarin we leven. Dat betekent dat we kinderen willen leren van hun kwaliteiten gebruik te maken en dat met alle moderne middelen van deze tijd. ICT is een belangrijk aspect in ons onderwijs.  Wij bieden onderwijs aan wat bij de leerbehoeftes van het kind past. Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Wij proberen daar als school op in te spelen. De basisstof is in principe gelijk, maar van daaruit krijgen de kinderen mogelijkheden aangeboden om de eigen uitdaging te zoeken. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor de basisvaardigheden rekenen, technisch lezen, taal en spelling op een tablet met het programma Snappet. Ze werken dan individueel op hun eigen niveau. 
 
Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij willen de kinderen graag motiveren om hun talenten te gebruiken en zo ontdekkend te leren. Die kennis delen de kinderen weer met elkaar en zo dagen ze elkaar uit meer uit zichzelf te halen. Bij dit proces maken we veelvuldig gebruik van moderne ict-middelen. De kinderen leren goed omgaan met computers en tablets om zo hun kennis en vaardigheden te delen.
Vanaf groep 1 leren de leerlingen zelfstandig te werken. Door een goede werkhouding aan te leren, “leren de kinderen leren”. De leerkracht begeleidt de kinderen tijdens het zelfstandig werken.  Wij werken aan de basisvaardigheden met moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen en waarbij een goede doorgaande lijn wordt gewaarborgd. 

Vergouwlaan 3 7776 BA Slagharen
T: 0523-682206
E: directie@regenboogslagharen.nl
W: www.regenboogslagharen.nl

De Regenboog logo

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade