Website

obs Prinses Irene Gramsbergen

 

OBS Prinses Irene is een basisschool in de stad Gramsbergen. De kracht van de school is dat het kind van begin tot het verlaten van de school, door iedereen wordt gekend. De overzichtelijke omgeving geeft een gevoel van veiligheid, waar ruimte is om in balans verder te groeien. 

 

Het is mogelijk veel oog te hebben voor elk individueel kind, zodat gezien wordt waar zijn of haar kwaliteiten liggen, ingespeeld kan worden op zijn initiatieven, waardering voor hem/haar te hebben. De basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen, een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.

Onderwijs op maat vinden we belangrijk. In de groepen wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. We spreken de kinderen zoveel mogelijk aan op hun eigen niveau en bieden de leerstof zo aan dat het zo veel mogelijk aansluit bij het kind.

Zelfstandig werken wordt vanaf groep 1 sterk gestimuleerd. Geleidelijke groei naar zelfstandigheid wordt bewerkstelligd doordat de leerkracht zijn rol van leidend naar begeleidend bewust hanteert. De leerlingen werken met een dag- en/of weektaak. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en planmatig te werken.

Voor ouders is er een lage drempel om in contact te zijn met de leerkrachten. Als ouder kun je altijd de school binnenlopen om de leerkracht te spreken of om te zien wat er in de groepen gebeurd. Voor aanvang van de les kun je altijd het werk van je kind bekijken of de leerkracht spreken.
Samenwerking met ouders is van wezenlijk belang voor het goed reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken op school. 

Iedereen is welkom. Door in aanraking te komen met andere manieren van leven, leert uw kind met respect omgaan met anderen. Er is aandacht voor levensbeschouwing, het christendom en ook andere religies.

SAMEN LEREN VOOR MORGEN - OBS PRINSES IRENE ONTWIKKELT TALENT!‚Äč

Hattemattestraat 7 7783 BM Gramsbergen
T: 0524-562050
E: directie@prinsesirene.nl
W: www.prinsesirene.nl

Logo Irene

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade