Website

Wilhelminaschool Coevorden

Op de Wilhelminaschool in Coevorden weten we: Uw kinderen zijn onze toekomst! Wij doen er dus alles aan om goed en passend onderwijs te bieden, om uw kind de best mogelijk toekomst te bieden. De Wilhelminaschool is een openbare school (o.b.s.) waar kinderen van 4  t/m 13 jaar welkom zijn om goed onderwijs te krijgen. Wij maken geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of hoe je eruit ziet  en verwachten een respectvolle omgang met elkaar. De school is een ontmoetingsplaats voor verschillende levensbeschouwingen en culturen, waar we elkaar accepteren en respecteren. 

 

De Wilhelminaschool is een buurtschool, gehuisvest in de Brede School Som, waar we  samen werken aan een veilige plek, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, graag zijn en zich thuis voelen. We voelen ons betrokken bij de wijk en benutten de kansen van en in de wijk om kinderen verder te helpen bij hun opgroeien. 
 
Wij zien de Wilhelminaschool als een school die  kinderen voorbereidt  op de huidige maatschappij. Zaken die leven en spelen in de wereld om ons heen, krijgen in ons  onderwijs een plek. De multiculturele achtergrond van de leerlingen is belangrijk en wordt meegenomen. 
 
Op de Wilhelminaschool laten wij ieder  kind naar  eigen kunnen presteren en bieden iedere leerling de  kans  om zich te ontwikkelen. We bieden een breed en goed onderwijsaanbod, en kansen om te ontwikkelen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de leerlingen uitgroeien tot succesvolle burgers. De Wilhelminaschool is een school met veel expertise op het gebied van tal en  NT2 onderwijs.
 
Op de Wilhelminaschool wordt in de ochtend in alle groepen op dezelfde tijd aan de basisvakken (rekenen, taal en lezen) gewerkt. ‘s Middag  werken we thematisch aan algemeen vormende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, maar ook Engels, muziek, techniek en ICT.
 
De leerlingen op de Wilhelminaschool werken in alle groepen gericht aan vaardigheden die ze nodig hebben in de maatschappij, zoals verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en leren, samenwerken, overleggen, kennis delen, doorzetten, concentreren en reflecteren (nadenken over jezelf en je handelen).  

Jan van Scorelstraat 13 7741 XM Coevorden
T: 0524-512485
E: directie@dewilhelminaschool.nl
W: www.dewilhelminaschool.nl

Logo Wilhelmina

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade