Schorsing en verwijdering

Kinderen kunnen van school worden gestuurd, tijdelijk (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Dit gebeurt alleen als een kind zich ernstig misdraagt, we spreken dan van wangedrag. De beslissing over schorsing wordt genomen door de directeur. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers worden gehoord. Het College van Bestuur dient direct in kennis te worden gesteld van de schorsing. De beslissing over verwijdering wordt genomen door het College van Bestuur. Als het besluit is genomen moet het College van Bestuur proberen een andere school te vinden voor het kind. Alleen als dat niet lukt, na acht weken proberen, mag de school het kind de toegang weigeren. Als het College van Bestuur bij haar besluit tot verwijdering blijft, kunnen ouders/verzorgers schriftelijk bezwaar aantekenen. Het College van Bestuur moet dan eveneens schriftelijk binnen vier weken op dat bezwaarschrift reageren. Als zij dan nog vasthoudt aan het besluit om het kind te verwijderen, dan kunnen de ouders/verzorgers in beroep gaan bij de rechter. Het besluit tot verwijdering moet worden opgegeven bij de inspectie. We hebben het hier over uitzonderlijke maatregelen waaraan al veel stappen vooraf zijn gegaan.

 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade