Veiligheidsbeleid scholen Onderwijsstichting Arcade

Veiligheid is een logisch aspect van productaansprakelijkheid en behoorlijk ondernemerschap en maakt daarom integraal deel uit van het strategisch beleid van de organisatie. Veiligheidsbeleid is pas efficiënt als het daadwerkelijk bijdraagt aan de uitwerking van de visie en missie van de organisatie. Veiligheid is een zaak van iedereen op school. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een school zonder ongelukken. Daarin heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.  

Het bestuur 

Het schoolbestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de veiligheid op school, heeft aandacht voor veiligheidsmanagement en zorgt voor de randvoorwaarden.   

Directie  

In de uitvoering is de directie verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. De directie is de stimulator, uitdrager en ondersteuner van goed veiligheidsbeleid.  

Leerkrachten

Leerkrachten maken de leerlingen bewust in speciale lessen over veiligheid, en op momenten dat het van belang is, bijvoorbeeld tijdens de gymles of wanneer er gewerkt wordt met gereedschap. Leerkrachten bespreken met de leerlingen de huisregels en wijzen hen op onveilig gedrag.  

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad kan het schoolveiligheidsbeleid op de agenda van de school plaatsen. De MR overlegt hierover met de schoolleiding en kan de achterban raadplegen.  

Ouders (OR/MR)

De ouders denken mee over veiligheid in en om school en kunnen de directie hierop aanspreken. Zij signaleren onveilige situaties en stimuleren veilig gedrag van hun kinderen. Hulpouders en andere helpers in school kennen de huisregels en weten wat ze moeten doen in noodsituaties. De ouders zijn bekend met de huisregels.  

GGD  

De GGD ondersteunt, adviseert en controleert de school op het terrein van hygiëne en gezondheid. Veiligheid is hiervan een onderdeel.  

Brandweer

De brandweer controleert, adviseert en ondersteunt bij de controle op het gebied van brandveiligheid, het nemen van brandpreventiemaatregelen en het opstellen en oefenen van het ontruimingsplan.  

De scholen hebben een “Veiligheidsbeleidsplan”. Deze is in te zien op de scholen.

 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade