Verzuim & verlof

Buiten de schoolvakanties om mogen de kinderen niet van school wegblijven, bijvoorbeeld om op wintersport te gaan of om familie in het buitenland te bezoeken.

 

Toestemming voor (extra) vakantieverlof dient u minimaal 6 weken van te voren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en kan slechts worden verleend wanneer:

 

 • wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders het niet mogelijk is om in een van de schoolvakanties tijdens het schooljaar twee aaneengesloten weken met het gezin op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof mogelijk is binnen een van de officiële schoolvakanties.

 

Dit verlof:

 

 • mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Is er eenmaal voor een korte periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakanties worden verleend;
 • moet de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreffen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

 

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder, moet altijd ruim van te voren worden ingediend bij de directeur van de school. Wanneer er sprake is van overmacht kan de directeur alsnog verlof verlenen, als binnen twee dagen na afwezigheid de reden wordt gemeld.

 

Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
 • Verhuizing (ten hoogste 1 dag)
 • Ernstige ziekte van ouders (duur in overleg met de directeur)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 3e graad (1dag)
 • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
 • Wegens het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

 

De volgende situaties zijn in elk geval geen gewichtige omstandigheden:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met speciale aanbieding
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

 

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u kijken op de volgende sites:

Scholen gemeente Coevorden >>

Scholen gemeente Hardenberg >>

 

Bij Arcade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.
© Onderwijsstichting Arcade